ویرایش اطلاعات

ویرایش اطلاعات

توسط

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

مهدی خاکشور

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

دانیال

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

علی مرادی

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

حسین مبارکی رازلیقی

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

سیده مژده میرزایی

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

بهروز یحیایی

رکساناپتفت

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

مهربد مهرافزا

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

بنفشه صفی زاد خانوانه

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

محمد پوررمضان

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

منا راعی

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

فائزه یغمور

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

سحر چوب تراش ابرده

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

فرح ناز بهزاد

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

نفیسه دوستی

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

محدثه خادم

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

مصطفی امیری نژاد

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

فاطمه مهدوی

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

مینا نوروزپور

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

بهناز سبحانی

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

فاطمه اکبرزاده ابراهیمی

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

سمیرا نومیری

بهار قربانی

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

مهناز

پیوست فایل: ( * عکس پرسنلی )

محمد صادق هاشم زاده

  معرفی انجمن

  انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران در سال 1390 به منظور ارتقاء علوم جدید به خصوص علم نانو در پزشکی تاسیس شد و سیاست و هدف اصلی خود را استفاده از دستاوردهای علمی در صنایع و فن آوری های مرتبط و به کلام کوتاه افزایش سلامت و ثروت جامعه با استفاده از نانوفناوری پزشکی قرار داد. انجمن نانوفناوری پزشکی به عنوان اولین نهاد ترویجی رابط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  امید دارد به لطف خداوند  بزرگ، حمایت مسئولان دلسوز، پشتکار و پیگیری استادان، دانشجویان و متخصصین هر چه سریعتر به این هدف خطیر نایل شود.

   

  اهداف انجمن:

  • تقویت گسترش و پیشرفت نانوفناوری پزشکی
  • شناسایی افراد و شرکت های فعال در حوزه نانو و حمایت معنوی از آنها
  • تقویت کمی و کیفی شرکتهای دانش بنیان
  • رسوخ دانش های فنی بدست آمده در دانشگاه ها
  • تحکیم و تقویت همکاریهای داخلی و خارجی از طریق پیگیری و اجرای طرحهای مشترک
  • برگزاری همایشها، سمینارها، کارگاه ها و دوره های تخصصی
  • ارائه مشاوره تخصصی به شرکت ها، پژوهشکده ها و دانشگاه ها، در حوزه نانو پزشکی
  • انتشار مجله، گزارشات و مقالات علمی
  • تدوین معیارهای مناسب در خصوص اخلاق در نانو پزشکی
  • تشویق و ترغیب پژوهشهای مرتبط و کاربردی