ورود به حساب کاربری

ثبت نام

ورود به حساب کاربری

ثبت نام

اساسنامه انجمن

اساسنامه انجمن:

اساسنامه انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران

فصل اول – کلیات

ماده 1- به استناد مصوبه دویست وشصت و دومین جلسه مورخ 7/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده میشود انجمن علمی نانوفناوری پزشکی بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد که در سطور بعد به اختصار “انجمن”  نامیده می شود .

ماده 2- انجمن صرفا در زمینه های علمی ،تحقیقاتی ،تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 3- انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد .

ماده 4- مرکز انجمن در شهر:تهران آدرس : بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، ساختمان جدید دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، پلاک 78، طبقه اول است و شعب آن می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود ،در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیات مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود .

ماده 5- انجمن دارای تابعیت ایرانی است .

ماده 6- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .

فصل دوم   شرح وظایف و اهداف

ماده 7- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه انجمن ،اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد .

1-7- ایجاد ارتباط علمی ،فنی ،تحقیقاتی ،آموزشی و تبادل نظر بین محققان ،متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند .

2-7- همکاری با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی  و نیز  سایر سازمان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند در برنامه امور آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی  و  درمانی

3-7- تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح در زمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی و بهداشتی درمانی ،موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی

4-7- ارائه خدمات آموزشی ،علمی ،فنی و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه

5-7- ترغیب و  تشویق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی ،پژوهشی و آموزشی ،بهداشتی و درمانی

6-7- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی ،آموزشی

7-7- برگزاری گردهمای آموزشی و پژوهشی ،آموزش مداوم در سطوح ملی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

8-7- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مربوطه بخصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان

9-7- مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط با آن

10-7- جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی ،پژوهشی در عرصه ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور

فصل سوم عضویت

ماده 8-عضویت در انجمن به طریق زیر می باشد :

1-8- عضویت پیوسته : هیات موسس انجمن ،مدرسین رشته نانوفناوری پزشکی و  کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد  یا دکتری تخصصی در یکی از رشته های نانو فناوری پزشکی یا رشته های مرتبط باشند می توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآینده. عضویت باید به تایید هیات مدیره برسد.

2-8- عضویت وابسته : افرادی که حائز شرایط زیر باشند می توانند به عضویت انجمن درآیند :                          کلیه کسانی که دارای درجه دکتری حرفه ای در یکی از رشته های علوم پزشکی باشند و کلیه افرادی که دارای مقطع کارشناسی ارشد  و یا دکتری تخصصی رشته های غیر پزشکی که در حوزه علوم پزشکی دارای فعلیت علمی پژوهشی مستند، می باشد؛ با تایید هیات مدیره می توانند به عضویت انجمن درآیند .

  3-8-عضویت افتخاری : شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی ،فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و  یا در پیشبرد  اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند  به عضویت افتخاری پذیرفته شوند .

تبصره 1- اعضای وابسته می توانند با احراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند .

تبصره 2- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس و هیات مدیره مذکور در ماده 7 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند .

ماده 9- هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب  مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد .

تبصره 1- پرداخت حق عضویت هیچگونه حه و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد .

تبصره 2- ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند .

ماده 10 عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد :

1-10- استعفای کتبی عضو

2-10- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید .

3-10- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیات های بدوی و عالی انتظامی سازمان  نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است .

تبصره 1- مدت تعلق عضویت معادل  مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است .

تبصره 2- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تایید هیات نظارت بر عملکرد انجمن بر اساس موضوع بند 7 ماده 3 آیین نانه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون ،با هیات مدیره خواهد بود .

فصل چهارم ارکان انجمن

ماده 11 – انجمن دارای ارکان زیر است  :

1-11- مجمع عمومی

2-11-  هیات مدیره

3-11-  بازرس

الف مجمع عمومی

ماده 12 مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد :

1-12- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار  تشکیل میشود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد  .

2-12- مجمع عمومی فوق العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم  در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود . مجامع عمومی فوق العاده به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می گردد  .

3-12- اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات موسس ،پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تشکیل خواهد شد .

تبصره 1- جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک  اعضای پیوسته رسمیت می یابد و در مجامع عمومی فوق العاده تصمیمات با دوسوم آرا خواهد بود .

تبصره 2- چنانچه حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عادی و فوق العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود در اینصورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد .

ماده 13- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر  می باشد :

1-13- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن

2-13- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت

3-13- انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره

4-13- انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل

5-13- تصویب کلیه آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره

6-13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی های انجمن

تبصره در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصر 1 ماده 10 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد .در صورت عدم حضور نماینده حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت .

ب هیات مدیره

ماده 14 – اعضای هیات مدیره مرکب از 5 نفر عضو اصلی است و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند . اعضای مذکور در جلسه مجمع عموم عادی هر 3 سال یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضویت در هیات مدیره افتخاری است .

تبصره 1- افزایش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و تایید نهایی کمیسیون خواهد بود .

تبصره 2- جلسات هیات مدیره حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود .

ماده 15 هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس ،یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر ویک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید . در ضمن آیین نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیات مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید .

تبصره 1- رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند .

تبصره 2- رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود .

تبصره 3- کلیه اوراق تعهدآور با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره به همراه امضای خزانه دار یا نائب رئیس و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضاء رئیس هیات مدیره و در غیاب او نائب رئیس خواهد بود.

تبصره 4- چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه(به تشخیص هیات مدیره)در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد .

تبصره 5- در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد .

ماده 16   هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند .

تبصره هیات مدیره قبلی تا تائید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون ،مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت .

ماده 17 وظایف و اختیارات هیات مدیره :

1-17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

2-17- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

3-17- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی ،فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

4-17- تهیه ضوابط و مقررات و آیین نامه های اجرایی

5-17- تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

6-17- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی

7-17- قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن

8-17- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی

9-17- اداره امور انجمن در چارچوب مفاد اساسنامه

10-17- تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها

11-17- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور

12-17- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر

13-17- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

14-17- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

ج –  بازرس

ماده 18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل خواهد بود که هر 3 سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد .

ماده 19- وظایف بازرس به شرح زیر است :

1-19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی

2-19- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی

3-19-  گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره ار مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

4-19- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری

ماده 20 شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد .

ماده 21 – در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین  جلسه مجمع عمومی سالانه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد .

فصل پنجم منابع مالی انجمن

ماده 22 – منابع مالی انجمن عبارتست از :

1-22- حق عضویت اعضا

2-22- از محل هدایا و کمک ها

3-22- درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و فنی و انتشار

4-22- حمایت های مالی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

5-22– انجمن می تواند در راستای اهداف خود و در چارچوب مقرار و آئین نامه های انجمن های علمی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به فعالیتهای مالی از قبیل افتتاح حساب در بانک، شرکت در مناقصه و مزایده، شرکت در نمایشگاهها، واردات و صادرات، گشایش اعتبارات ارزی و ریالی و هرگونه فعالیت قانونی کند.

فصل ششم موارد انحلال انجمن

ماده 23 در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا 3/1 اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیل انجمن منحل می گردد .

ماده 24 مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن می گیرد در همان جلسه نسبت به  انتخاب هیات تسویه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام  خواهد کرد .

ماده 25 هیات تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید .ختم عملیات تسویه  باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد .

تبصره باقیمانده دارایی های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد .

  معرفی انجمن

  انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران در سال 1390 به منظور ارتقاء علوم جدید به خصوص علم نانو در پزشکی تاسیس شد و سیاست و هدف اصلی خود را استفاده از دستاوردهای علمی در صنایع و فن آوری های مرتبط و به کلام کوتاه افزایش سلامت و ثروت جامعه با استفاده از نانوفناوری پزشکی قرار داد. انجمن نانوفناوری پزشکی به عنوان اولین نهاد ترویجی رابط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  امید دارد به لطف خداوند  بزرگ، حمایت مسئولان دلسوز، پشتکار و پیگیری استادان، دانشجویان و متخصصین هر چه سریعتر به این هدف خطیر نایل شود.

   

  اهداف انجمن:

  • تقویت گسترش و پیشرفت نانوفناوری پزشکی
  • شناسایی افراد و شرکت های فعال در حوزه نانو و حمایت معنوی از آنها
  • تقویت کمی و کیفی شرکتهای دانش بنیان
  • رسوخ دانش های فنی بدست آمده در دانشگاه ها
  • تحکیم و تقویت همکاریهای داخلی و خارجی از طریق پیگیری و اجرای طرحهای مشترک
  • برگزاری همایشها، سمینارها، کارگاه ها و دوره های تخصصی
  • ارائه مشاوره تخصصی به شرکت ها، پژوهشکده ها و دانشگاه ها، در حوزه نانو پزشکی
  • انتشار مجله، گزارشات و مقالات علمی
  • تدوین معیارهای مناسب در خصوص اخلاق در نانو پزشکی
  • تشویق و ترغیب پژوهشهای مرتبط و کاربردی
  سبد خرید