صفحه نخست اعضای رسمی اعضای حقوقی همایش ها عضویت ثبت نام تماس با ما   http://isnm.ir/templates/nw-nano/english.png
 
     

پیوندها

Nanomedicine Research Journal

معرفی کتاب

 NMNS 2017

ماسک تنفسی

ISNN

دعوت به همکاری

کتابخانه مجازی انجمن

ISNM

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در بعد از ظهر یکی  از روزهای بارانی دی ماه، آقای دکتر سید محمد امینی توانستند با موفقیت از پایان نامه دکتری تخصصی خود در رشته نانوفناوری پزشکی دفاع کنند.

در بعد از ظهر یکی  از روزهای بارانی دی ماه، آقای دکتر سید محمد امینی توانستند با موفقیت از پایان نامه دکتری تخصصی خود در رشته نانوفناوری پزشکی دفاع کنند.

این پایان نامه به راهنمایی سرکار خانم دکتر خرازی و آقایان دکتر جعفری و دکتر گیلانی و مشاورت اساتید بزرگوار دکتر دیناروند و دکتر رضایت به انجام رسید. در ذیل خلاصه ای از پایان نامه خدمتتان عرضه گردیده است.

یکی از چالش‌های اصلی در تحقیقات دارورسانی، رهایش کنترل شده‌ی دارو از حاملهای دارویی در بافتهای هدف است. استفاده از نانوساختارها برای جذب انرژی محرکهای فیزیکی مانند مانند امواج میدان الکتریکی بسامد رادیویی یکی از راهکارهای کنترل رهایش دارو و نیز یکی از رویکردهای نوین گرمادرمانی است. در این پایان نامه در گام اول تولید گرما توسط نانوساختارهای طلا تحت اعمال میدان الکتریکی بسامد مطالعه شد.  نانوذرات طلا با دو پوشش CTAB و سیترات، نانومیلههای طلا و خوشههای طلا از جمله نانوساختارهای مورد استفاده در این طرح بودند. با تغییر شیمی سطح نانوذرات و نانومیلههای طلا به کمک پلی اتیلنگلیکول کاربردهای آنها برای گرمادرمانی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی گرمادرمانی بر روی سلولهای سرطانی موید عملکرد مناسب سیستم طراحی شده برای تولید گرما توسط نانوساختارها و کشتن سلولهای سرطانی به صورت برون تن است.

 


در گام دوم نانوذرات مختلف طلا در نانولیپوزومهای حاوی داروی دوکسوروبیسین بارگیری شدند و در گام نهایی رهایش داروی دوکسوروبیسین از لیپوزومهای حاوی نانوذرات طلا با تابش میدان الکتریکی بسامد رادیویی مورد بررسی قرار گرفت. 

 Effect of gold nanoparticles on photodynamic efficiency of 5-aminolevolenic acid photosensitiser in epidermal carcinoma cell line: an in vitro study, Seyed Mohammad Amini ; Sharmin Kharrazi et al 2013

 

تهیه و تنظیم خبر:

 محمود اوصانلو (دانشجوی دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی، علوم پزشکی تهران)

اجرای مراسم آتش بازی

اجرای مراسم نورافشانی

محمد رزم

اجرای مراسم آتش بازی

لوازم آتش بازی

اجاره دستگاه کاغذ پاش

اجرای مراسم آتش بازی نورافشانی

فروش لوازم آتش بازی

اجرای برنامه آتش بازی

فروش آتش بازی