صفحه نخست اعضای رسمی اعضای حقوقی همایش ها عضویت ثبت نام تماس با ما   http://isnm.ir/templates/nw-nano/english.png
 
     

پیوندها

Nanomedicine Research Journal

معرفی کتاب

 NMNS 2017

ماسک تنفسی

ISNN

دعوت به همکاری

کتابخانه مجازی انجمن

ISNM

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در آخرین روز از فصل پاییز، آقای دکتر هادی بهاری فر، یکی از دانشجویان دوره دکترای تخصصی رشته نانوفناوری پزشکی در دانشکده فناوریهای نوین، دانشگاه علوم پزشکی تهران با موفقیت از پایان نامه خود دفاع کردند. خلاصه ای از کار ایشان با عنوان "تهیه نانوذرات استرپتوکیناز و کیتوزان با پوشش پلی اتیلن گلیکول جهت کاهش ایمنی زایی و افزایش نیمه عمر آنزیم و مطالعه این ذرات در شرایط درون تن"  تهیه گردید.

این پژوهش به راهنمایی جناب  آقای دکتر امیر امانی و سرکار خانم دکتر اربابی و مشاورت آقایان دکتر فرامرزی و دکتر قنبری انجام پذیرفت، نتایج این پایان نامه، در چندین مقاله ISI indexed به چاپ رسیده است.

استرپتوکیناز به عنوان یک داروی حل کننده لخته، در بین داروهای با اثر مشابه، ارزانتر یوده و کاربرد زیادی در درمان بیماریهای قلبی عروقی ناشی از لخته خون و ترمبوزهای عمیق سیاهرگی دارد.  نیمه عمر کوتاه 15 تا 30 دقیقه و احتمال ایمنی زایی در اثر استفاده چندباره از این آنزیم (بدلیل منبع پروکاریوتی آن) دو محدودیت آن می باشد.

از آنجا که استفاده از نانوذرات و محصور کردن دارو در آنها می تواند باعث تغییر خواص فارماکودینامیک شود، می توان احتمال داد با محصور کردن استرپتوکیناز در نانوذرات بتوان بر روی زمان گردش خون و ایمنی زایی آن تأثیر گذاشت. با توجه به زیست سازگاری و زیست تخریب پذیر بودن کیتوزان و پلی اتیلن گلیکول، از این دو پلیمر در تهیه نانوذرات استفاده شد.

محصور شدن آنزیم در نانوذره باعث کاهش اندکی در فعالیت آن می شود، اما سازگاری خونی بیشتر و سمیت کمتری را در پی خواهد داشت. همچنین در بررسی های درون تن مشخص شد هیچکدام از اشکال دارویی نانویی و غیرنانویی استرپتوکیناز اثر نامطلوبی بر روی بافت کبد و کلیه ندارند، به نظر می رسد رهش استرپتوکیناز توسط نانوذرات کیتوزان متصل به پلی اتیلن گلیکول می تواند باعث کاهش محدودیتهای استفاده از استرپتوکیناز شود.

 

 

Cytotoxicity of chitosan/streptokinase nanoparticles as a function of size: An artificial neural networks study; Baharifar & Amani 2016

 تهیه و تنظیم خبر:

محمود اوصانلو

دانشجوی دکترای تخصصی، نانوفناوری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

اجرای مراسم آتش بازی

اجرای مراسم نورافشانی

محمد رزم

اجرای مراسم آتش بازی

لوازم آتش بازی

اجاره دستگاه کاغذ پاش

اجرای مراسم آتش بازی نورافشانی

فروش لوازم آتش بازی

اجرای برنامه آتش بازی

فروش آتش بازی