صفحه نخست اعضای رسمی اعضای حقوقی همایش ها عضویت ثبت نام تماس با ما   http://isnm.ir/templates/nw-nano/english.png
 
     

پیوندها

Nanomedicine Research Journal

معرفی کتاب

 NMNS 2017

ماسک تنفسی

ISNN

دعوت به همکاری

کتابخانه مجازی انجمن

ISNM

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اخیرا پژوهشی درمورد طراحی و ساخت نانوذرات پلیمری (PLA ) با هسته کوانتوم دات توسط Ishihara  و همکارانش در دانشگاه توکیو، انجام شده است. سطح نانوذرات فوق با پلیمر فسفولیپیدی سازگار با سلول و پپتید هایی که توانایی نفوذ به سلول را دارند پوشیده می شود، لذا توانایی جذب در سلول را میابند.

 

تصویر برداری از فضای داخل سلولی با استفاده نانوذرات پلیمری:

اخیرا پژوهشی درمورد طراحی و ساخت نانوذرات پلیمری (PLA ) با هسته کوانتوم دات توسط Ishihara  و همکارانش در دانشگاه توکیو، انجام شده است. سطح نانوذرات فوق با پلیمر فسفولیپیدی سازگار با سلول و پپتید هایی که توانایی نفوذ به سلول را دارند پوشیده می شود، لذا توانایی جذب در سلول را میابند.

اندازه این ذرات کوچکتر از 100 نانومتر است. آنها معمولا از فلزات بدست می آیند و بخاطر اندازه کوچک و ویژگی های بی نظیر، برای کاربردهای زیست پزشکی مفید می باشند. بدون عاملدار نمودن سطح نانوذرات با پلیمرهای خاص، در مواجه با سطوح بیولوژیکی تاثیر گذاری انها به شدت کاهش میابد. با تغییر سطوح نانوذرات با استفاده از پلیمرهای MPC  Methacryloyloxy ethyl phosphorylcholine)  ) توانایی استفاده از آنها برای عبور کوانتوم دات ها به داخل سلول به طور چشمگیری افزایش میابد.

پلیمرهای MPC از پلیمرهای فعال زیستی هستند که از PMBN مشتق می شوند و با اصلاح سطوح میتوانند به عنوان ترکیبات ضد تومور، حامل ژن، عوامل کنتراست برای بهبود تصاویر MRI  وآشکار سازی پروتئین مورد استفاده باشند. پلیمرهای MPC  با تقلید غشای سلولی، مولکولهای زیستی فعالی که حلالیت خوبی در آب ندارند و یا عوارض جانبی ناخواسته ایجاد خواهند کرد را به راحتی به خون و بافت های دیگر تحویل می دهد.

حمل نانو ذرات به درون سلول بسیار مفید است. برای انجام این کار عملکرد چندین مولکول بر روی سطح (کوانتوم دات MPC /PLA/ ) بررسی گردید نتایج نشان داد زمانی که نوعی Cell penetrating peptide  با نام R8  به سطح نانو ذرات متصل میگردد در عرض 5 ساعت، سامانه توسط سلول جذب می گردد و تا به حال حتی پس از گذشت سه روز، هیچ اثر سمی و یا ضد التهابی بر روی سلول نداشته است.

 

تهیه و تنظیم خبر:

خانم حسن پور (دانشجوی کارشناسی ارشد، نانوفناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 

منبع خبر:

http://phys.org/news/2016-11-imaging-cellular-interiors-polymeric-nanoparticles .html

 

 

 

 

اجرای مراسم آتش بازی

اجرای مراسم نورافشانی

محمد رزم

اجرای مراسم آتش بازی

لوازم آتش بازی

اجاره دستگاه کاغذ پاش

اجرای مراسم آتش بازی نورافشانی

فروش لوازم آتش بازی

اجرای برنامه آتش بازی

فروش آتش بازی