آرشیو دسته: کارگاه و دوره های آموزشی

کارگاه نانوتکنولوژی و تغذیه  در تاریخ 15 بهمن ماه سال جاری  ساعت 8:00 الی 12:00 در محل : بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پلاک 88، طبقه دوم، اتاق شورا برگزار می شود. شماره حساب: 5514930678 یا شماره کارت 6104337868573211 بانک ملت، شعبه چهارراه نصرت، کد […]