معرفی انجمن

معرفی انجمن:

انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران در سال 1390 به منظور ارتقاء علوم جدید به خصوص علم نانو در پزشکی تاسیس شد و سیاست و هدف اصلی خود را استفاده از دستاوردهای علمی در صنایع و فن آوری های مرتبط و به کلام کوتاه افزایش سلامت و ثروت جامعه با استفاده از نانوفناوری پزشکی قرار داد. انجمن نانوفناوری پزشکی به عنوان اولین نهاد ترویجی رابط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  امید دارد به لطف خداوند  بزرگ، حمايت مسئولان دلسوز، پشتکار و پیگیری استادان، دانشجويان و متخصصین هر چه سریعتر به این هدف خطیر نایل شود.

 

اهداف انجمن:

 • تقویت گسترش و پیشرفت نانوفناوری پزشکی
 • شناسایی افراد و شرکت های فعال در حوزه نانو و حمایت معنوی از آنها
 • تقویت کمی و کیفی شرکتهای دانش بنیان
 • رسوخ دانش های فنی بدست آمده در دانشگاه ها
 • تحکیم و تقویت همکاریهای داخلی و خارجی از طریق پیگیری و اجرای طرحهای مشترک
 • برگزاری همایشها، سمینارها، کارگاه ها و دوره های تخصصی
 • ارائه مشاوره تخصصی به شرکت ها، پژوهشکده ها و دانشگاه ها، در حوزه نانو پزشکی
 • انتشار مجله، گزارشات و مقالات علمی
 • تدوین معیارهای مناسب در خصوص اخلاق در نانو پزشکی
 • تشویق و ترغیب پژوهشهای مرتبط و کاربردی

 

مزایای عضویت:

 • تقویت فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضا
 • استفاده از تخفیفات اعضا در مراکز همکار جهت انجام تست های آزمایشگاهی
 • استفاده از تخفیفات اعضا جهت گرفتن گواهی نامه های بین المللی مانند ISO
 • صدور کارت عضویت برای اعضای انجمن
 • کمک به توسعه فناوری نانو پزشکی
 • اولویت داوری و چاپ مقالات اعضای انجمن در نشریه انجمن
 • دریافت رایگان جدیدترین خبرهای نانوپزشکی ایران و جهان به صورت خبرنامه
 • اطلاع رسانی همایش های داخلی و بین المللی
 • تسهیل دادن برای گرفتن مجوزاز وزارت بهداشت و درمان برای شرکتهای که در حوزه نانوپزشکی دارای محصول بوده یا در این حوزه مشغول به فعالیت هستند
 • داشتن الویت و تخفیف برای شرکت در همایش ها و کارگاه های تخصصی

 

  معرفی انجمن

  انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران در سال 1390 به منظور ارتقاء علوم جدید به خصوص علم نانو در پزشکی تاسیس شد و سیاست و هدف اصلی خود را استفاده از دستاوردهای علمی در صنایع و فن آوری های مرتبط و به کلام کوتاه افزایش سلامت و ثروت جامعه با استفاده از نانوفناوری پزشکی قرار داد. انجمن نانوفناوری پزشکی به عنوان اولین نهاد ترویجی رابط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  امید دارد به لطف خداوند  بزرگ، حمایت مسئولان دلسوز، پشتکار و پیگیری استادان، دانشجویان و متخصصین هر چه سریعتر به این هدف خطیر نایل شود.

   

  اهداف انجمن:

  • تقویت گسترش و پیشرفت نانوفناوری پزشکی
  • شناسایی افراد و شرکت های فعال در حوزه نانو و حمایت معنوی از آنها
  • تقویت کمی و کیفی شرکتهای دانش بنیان
  • رسوخ دانش های فنی بدست آمده در دانشگاه ها
  • تحکیم و تقویت همکاریهای داخلی و خارجی از طریق پیگیری و اجرای طرحهای مشترک
  • برگزاری همایشها، سمینارها، کارگاه ها و دوره های تخصصی
  • ارائه مشاوره تخصصی به شرکت ها، پژوهشکده ها و دانشگاه ها، در حوزه نانو پزشکی
  • انتشار مجله، گزارشات و مقالات علمی
  • تدوین معیارهای مناسب در خصوص اخلاق در نانو پزشکی
  • تشویق و ترغیب پژوهشهای مرتبط و کاربردی